پنجره بازشو گره چینی

سفارش مشتری بابت پنجره گره چینی

آدرس مشتری: تهران، منطقه ۱۷ شهریور.تعداد پنجره ها: ۳ عدد با ابعاد مختلف.مکان پنجره ها: داخل آشپزخانه.جنس زیر کار: آهن بوده که ما روی آهن آمده ایم چوب کار کرده ایم.رنگ شیشه ها متفاوت و کاملا طرح سنتی می باشد.زمان تولید: ۱۵ روز کاری.پنجره ها  همگی بصورت بازشو می باشند.جنس…