تخت باغی ۲۰۰*۹۰

سفارش مشتری از خوزستان شهر بهبهان این مشتری یک عدد تخت باغی به ابعاد ۲۰۰*۹۰ سفارش داده است. رنگ آن گردویی می باشد. گره ها همگی بصورت فاق و زبانه می باشد. زمان ساخت ۱۴ روز کاری برای این سفارش بوده. ارسال رایگان انجام شده.