در
5 ( 5 / 5 )
قیمت سایز مردونه و زنونه یکی می باشد
در
5 ( 5 / 5 )
سلام.قیمت سایزه هیا زنونه و مردونه یکی هست یا فرق می کنه؟
در
5 ( 5 / 5 )
اگه به پای شما کمی بزرگه بعد از یکی دوبار شستوشو فیت پاتون میشه. اگر هم بخواید برگشت بدید تا فیت پای شما ارسال کنیم.
در
5 ( 5 / 5 )
سلام.گیوه کلاش سفیدی که از شما خریدم یخورده به پام بزرگه، شما چه پیشنهادی می کنید؟ ولی واقعایک کفش استثنایی هست.
در
5 ( 5 / 5 )
تمامی گیوه های کلاش گیوه دوز از پنبه بافته شده اند و هیچگونه پلاستیک در تولید محصولات استفاده نشده